นางวรินญา  บุญสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางปรางมาศ ลิขิตธรรมวาณิช
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

 

นางเพชรไพลิน ศรียา
เลขานุการ