วันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสได้มีการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ชั้้่นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมบุณฑริกา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส