วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562