Get Adobe Flash player

O-NET 65

ลิ้งค์หน่วยงาน

ขณะนี้เวลา

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2497 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีนราธิวาส เป็นอาคารชั่วคราว มีนางเทียบทอง ชลายนคุปต์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีนราธิวาส
ทำหน้าที่ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสอีกตำแหน่งหนึ่งในขณะนั้นโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 250,000 บาท ก่อสร้างอาคารแบบวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ 1 หลัง เปิดใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ปีการศึกษา 2499 –2502 เปิดขยายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตามลำดับเดือนเมษายน 2522 โอนไปสังกัด กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2522 – 2523 เปิดขยายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ตามลำดับวันท ี่1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงาน-
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการการบริหาร พ.ศ. 2523

         โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 หลักสูตรประถม พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 และใช้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
( พ.ศ. 2539 – 2550 ) เป็นจุดเน้นในการพัฒนา โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยเปิดสอนวิชางานเลือกในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ตามความสนใจของผู้เรียนจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถม และเด็กหญิงวัสนันท์ ประทุมวัลย์ ได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินของวัดบางนรา
(ที่ธรณีสงฆ์ ) โฉนดที่ดินเลขที่ 2048 บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 89.7 ตารางวา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดถนนผดุงอาราม
ทิศใต้ จดถนนสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเลขที่ 1
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณประโยชน
สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน จำนวน 32 ห้องเรียน เป็นระดับอนุบาลปีที่ 1 – 2 จำนวน 8 ห้องเรียนและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 24 ห้องเรียน และมีห้องพิเศษ คือ ห้องพักผู้อำนวยการ ห้องพักครู ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องทัศนูปกรณ์ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องจริยธรรม (อิสลาม) รวมทั้งอาคารห้องสมุด ห้องสมุดของเล่นระดับก่อนประถม อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมบุณฑริกา) ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ดนตรี/นาฏศิลป์ การแข่งขันทางวิชาการ กีฬา ตลอดจนการประชุมผู้ปกครอง

เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- ห้องเรียนสีเขียว
- โทรทัศน์วงจรปิด
ห้องปฏิบัติการดังหกล่าวสามารถไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสยังเป็นโรงเรียนสหวิทยาการ (คอมพิวเตอร์) และเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคลของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส

ผู้บริหารสถานศึกษา

 
นายสมชาย  สุวรรณราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายหฤษฎ์  พึ่งธรรมเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางวรินญา  บุญสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวไลลา  เจ๊ะซู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday39
mod_vvisit_counterThis week76
mod_vvisit_counterLast week269
mod_vvisit_counterThis month586
mod_vvisit_counterLast month1641
mod_vvisit_counterAll days216635

Online Now: 4
Your IP: 44.210.99.209
,
Today: เมษายน 14, 2024

ปฏิทิน

April 2024
15
Monday
04:02

facebook

เยี่ยมชมขณะนี้

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์