นางสาวไลลา เจ๊ะซู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางสาวพรทิพย์ แจ้งเดชา
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 

 

นายกิติกร  สะกานดา
เลขานุการ