นายหฤษฎ์  พึ่งธรรมเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางพัชรี สังข์ประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 

 

นายกิติกร  สะกานดา
เลขานุการ