ข้อมูลติดต่อ

รหัสกระทรวง1096240008
ชื่อโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
สังกัดสพป.นราธิวาส เขต 1 (1096010000)
ที่อยู่31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
ที่ดินที่ธรณีสงฆ์
ข้อมูลไฟฟ้าไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลแหล่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fiber Optic
ชั้นเรียนที่เปิดสอนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน2497-07-11
จำนวนห้องเรียน42 ห้องเรียน
Websitehttp://www.anubalnara.ac.th
Emailanubalnarathiwat@hotmail.com
โทรศัพท์073-511166
โทรสาร073-515809